Home Duurzaam Sponsoring

   Sponsoring

   We krijgen regelmatig verzoeken om een evenement, vereniging of organisatie te sponsoren. Sponsoren is keuzes maken. We hebben gekozen voor sponsoring die past binnen onze filosofie. Dit betekent dat het doel een maatschappelijk verantwoorde betekenis dient te hebben op het gebied van zorg & welzijn of sport.

   Zorg & welzijn
   Als onderneming opereren we met name in de institutionele markt. Het merendeel van onze producten leveren we aan (zorg)instellingen. Hierbij kunt u denken aan klanten als ziekenhuizen, ouderenzorg, gezinsvervangende tehuizen, woonzorgcentra en gehandicaptenzorg. Bij Huuskes hechten we veel waarde aan goede zorg, gezondheid en de juiste voeding.

   Sport
   Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor zowel onze eigen medewerkers als de maatschappij. Daarom stimuleren we een actieve levensstijl waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt.