Home Nieuws Carinova werkt aan de zorg voor morgen

   Carinova werkt aan de zorg voor morgen

   4 januari 2018

   Zorgorganisatie Carinova heeft twaalf woonzorglocaties en levert thuiszorg en huishoudelijke hulp in met name Zuidwest- en Noord-Overijssel. Belangrijk onderdeel van de organisatie is Carinova Services, dat onder leiding staat van Martin Plant.

   Martin Plant heeft een brede kijk op de zorg van vandaag en morgen: “Als je kijkt naar de kwaliteit van leven van mensen, wordt die niet alleen bepaald door pure zorg, maar ook door omgevingfactoren: de contacten die mensen hebben, wat ze eten, de mate waarin ze zelf bepalen hoe hun leven eruit ziet. Het lastige van ouder worden is dat je voor de regie over je leven steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Onze uitdaging is om dat effect zoveel mogelijk te beperken, of iemand nu thuis woont of intramuraal.”

   Eye-opener
   Plant ontdekte de zorg na jarenlang in totaal andere branches te hebben gewerkt. Na zijn studie bedrijfskunde ging hij aan de slag bij AKZO, in een functie waarin hij veel moest reizen. “Maar op een gegeven moment wilde ik meer tijd hebben voor mijn gezin en ben ik in de IT terechtgekomen, als marketingman. De volgende stap was naar Achmea, ook in een IT-gerelateerde functie. Maar steeds vaker had ik het gevoel dat ik iets miste. Het was allemaal erg los van de werkelijkheid. Toen kreeg ik min of meer door toeval een mooie functie in de sociale werkvoorziening. Daar had ik ineens te maken met echte, kwetsbare mensen. Een enorme eye-opener was dat. In mijn vorige banen waren veel belangrijke mensen, maar waren mensen niet zo belangrijk. Hier bleek het precies andersom te zijn.”

   Groot hart
   Na een aantal jaren besloot Plant op zoek te gaan naar een omgeving met nog meer nadruk op de menselijke factor. Zo belandde hij uiteindelijk in de zorg, als directeur van Carinova Services. “In de zorg werken mensen met een groot hart, een enorme gedrevenheid en betrokkenheid bij de cliënten. Juist door hun passie vinden ze het soms moeilijk dat ze niet altijd alles kunnen doen wat ze zouden willen doen. Ze zijn heel mensgericht, en daardoor vaak wat minder resultaatgericht. Vanuit mijn achtergrond kijk ik anders, zakelijker. De kunst is het om die twee dingen te combineren.”

   Een nieuw concept
   Carinova biedt zowel thuiszorg als intramurale zorg. Zoals bij alle zorgorganisaties is de balans tussen die twee sterk aan het veranderen. “Alleen onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een complexe zorgvraag of een korte levensverwachting, kan iemand nog worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Dat zie je hier ook terug: mensen wonen steeds korter in onze huizen. Dat leidt niet tot grote leegstand, want mensen worden ook steeds ouder. De grote uitdaging waar we nu voor staan − samen met gemeentes, verzekeraars, iedereen die bij de zorg betrokken is − is dat mensen langer thuis blijven wonen. Met het oog op deze trend hebben wij, Carinova Services, nu een nieuw concept ontwikkeld om cliënten kwaliteit te bieden op vier essentiële punten: contact, veiligheid, zelfregie en goede zorg.”

   Samenwerking
   In het kader van het nieuwe concept zoekt Carinova nadrukkelijk de samenwerking met partners. Zo wordt er met Huuskes uitgebreid gesproken over voeding. “Wij willen ouderen eten bieden dat in alle opzichten bij hen past. Dat organiseren we nu nog vooral intramuraal. Met een expertgroep, waarin ook Huuskes zitting heeft, dragen we naar onze medewerkers kennis over met betrekking tot voeding. Verder hebben we een monitorcommissie waarmee we samen met cliënten kijken naar voeding en wat er op dat gebied beter kan. Nu het accent steeds meer komt te liggen op extramuraal, moeten we dat ook gaan doen bij mensen thuis. Huuskes kan intramuraal bijna persoonsgericht menu’s presenteren. De volgende stap is om dat ook extramuraal te gaan doen. En daarin willen we verder gaan dan voeding. We willen er ook boodschappen bij betrekken, en middelen en diensten op het gebied van zorg. Dat willen we allemaal slim zien te combineren in één pakket, met zoveel mogelijk regie voor de bewoners. Het voedingsconcept voor de extramurale markt Eten & Zo Thuis van Huuskes is in dat verband een cruciaal onderdeel.”

   Sterke combinatie
   Martin Plant verwacht met het nieuwe concept niet alleen een groot efficiencyvoordeel te behalen maar ook extra contactmomenten te creëren. “Mensen die intramuraal wonen, hebben gemiddeld tien contactmomenten per dag. Bij mensen die langer thuis blijven wonen, wordt het aantal contactmomenten steeds kleiner. Als we onze intramurale diensten zo organiseren dat we ze ook extramuraal kunnen bieden, hebben cliënten meer contacten en voelen ze zich veiliger. Daar zijn we nu met leveranciers als Huuskes over aan het nadenken. Het mooie van Huuskes is dat ze zelf ook al in deze lijn bezig zijn. Ze hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in Cross & Care Logistics en denken met andere partijen na over gecombineerde leveringen. Als wij dat allemaal kunnen verbinden met zorg en onze eigen services, maken we samen een heel sterke combinatie. Met waarde voor de cliënt. Want uiteindelijk draait het allemaal om de menselijke maat. Zorg, hoe belangrijk ook, is daarvan maar een onderdeel.”

   Huuskes On Tour
   Huuskes is al jaren exclusief leverancier voor de intramurale zorg van Carinova. “Op een gegeven moment hebben we onze keukens gesloten en het hele eten en drinken ge-outsourced naar Huuskes. In het begin was dat even wennen, de beleving van de eigen keukens werd wel gemist. Maar sindsdien is het sentiment enorm veranderd. Volgens het laatste verslag van de monitorcommissie Eten & Drinken is de kwaliteit van het eten ronduit goed, er zijn geen klachten. Toch blijven we samen werken aan verbeteringen. Zo hebben we de afgelopen periode met hulp van Huuskes gekeken naar de presentatie van onze maaltijden. Vooral kleine dingetjes, maar wel heel bepalend voor de beleving. Eind vorig jaar hebben we ook een enquête gehouden onder bewoners. De opmerkingen die daaruit kwamen hebben we echt meegenomen en grotendeels geïmplementeerd. En de afgelopen maanden stonden in het teken van Huuskes On Tour: op al onze locaties heeft Huuskes presentaties gegeven, met ruimte voor inspraak van de bewoners. Dat was een groot succes, en ook goed voor het draagvlak.”

   Verdere stappen
   Wat wil Martin Plant de komende jaren nog graag bereiken bij Carinova? “Ik vind dat er geen afstand mag zijn tussen zorg en service, dat moet naadloos in elkaar overlopen. Ook op het gebied van kleinschaligheid, zelfstandigheid kunnen we nog verdere stappen maken. En als ik even puur kijk naar het extramurale deel, wil ik graag invulling geven aan de vier pijlers van ons nieuwe concept: zorgen dat mensen niet vereenzamen, dat ze zich veilig voelen, gezond en genoeg eten, en zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat er gebeurt. Daarbij kunnen domotica en IT ook nog van alles mogelijk maken dat nu nog niet mogelijk is. Op voorwaarde dat de dienstverlening er omheen ook goed georganiseerd is, anders werkt het niet. Ook dat is een punt waarop samenwerking de sleutel is. Als zorgorganisatie kunnen we het niet alleen.”

   Dit artikel is te vinden in de nieuwe editie van het Huuskes magazine. Download deze hier.

   Nieuwsarchief