Home Nieuws Een kijkje in de keuken bij… de afdeling Kwaliteit

   Een kijkje in de keuken bij… de afdeling Kwaliteit

   29 mei 2018

   Huuskes produceert elke dag, dagvers, just in time. Er staan geen magazijnen met pallets vol maaltijden. Elke dag wordt er gewacht op de bestellingen en wordt er gekookt met verse grondstoffen. Huuskes gaat voor de beste kwaliteit en dat betekent zelf vers produceren. “Kwaliteit staat bij Huuskes hoog in het vaandel en is geïntegreerd in de totale bedrijfsvoering. Wij, maar ook onze klanten, verwachten een consistent hoge productkwaliteit. Dit is alleen te garanderen met een efficiënt kwaliteitsbeheer”, aldus Martin Nijkamp, medewerker Kwaliteit. 

   De afdeling Kwaliteit is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten van Huuskes. De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor uitvoering van de verschillende controles tijdens productie. Dagelijks wordt gewerkt aan de optimalisatie van het interne productieproces en continu wordt er gekeken naar verbeteracties, innovaties en het implementeren hiervan.

   Check, check, dubbelcheck
   Om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen worden er één keer in de twee weken proces- en hygiënecontroles (5S rondes) uitgevoerd op diverse afdelingen. Tijdens deze rondes wordt er onder andere gekeken of er goed is gereinigd op de afdeling, zijn materialen en machines schoon, zijn controles goed en tijdig uitgevoerd en goed geregistreerd en hoe het is gesteld met de persoonlijke hygiëne van de werknemers. Deze controles bieden de zekerheid dat de wettelijke vereisten worden nageleefd en de voedselveiligheid geborgd is. De resultaten van de proces- en hygiënecontroles (5S rondes) worden vastgelegd in een rapportage.

   Smaakproef uit eigen productie
   Naast procescontroles op de afdeling worden ook kwaliteitscontroles uitgevoerd op grondstoffen en eindproducten, waar steekproefsgewijs producten uit eigen productie van Huuskes worden getest. Hier wordt dan gekeken naar consistentie, smaak, gewicht en het uiterlijk van het product. Bij de smaaktest is altijd iemand van de afdeling Kwaliteit aanwezig, maar ook andere afdelingen zoals Convenience, Slagerij en Productontwikkeling.

   Nieuwsarchief