Home Nieuws Een kijkje achter de schermen bij Parnassia Groep

   Een kijkje achter de schermen bij Parnassia Groep

   27 februari 2017

   “Voeding is bij ons geen facilitair product maar onderdeel van de zorg”

   Parnassia Groep is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De organisatie is actief op 560 locaties, met een focus op Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond. Tot de groep behoren ook vijf grote instellingsterreinen, waaronder Duin en Bosch in Castricum. Daar ontmoeten we Serge Mulders. Hij is verantwoordelijk voor het vastgoed en het facilitair bedrijf van twee zorgbedrijven binnen de Parnassia Groep. Daarnaast behartigt hij voor de hele groep de culinaire zorg.

   Zoals veel zorgorganisaties in Nederland bevindt Parnassia Groep zich momenteel in een proces van transitie naar zelforganiserende teams. Dat heeft ook gevolgen voor de maaltijdvoorziening, legt Serge uit: “Het is een nieuwe manier van werken die nog veel gewenning vergt. Door de zelforganisatie ligt de focus op sommige afdelingen even wat minder op de culinaire zorg. Ik ben er om de teams te helpen dat aspect van onze zorg toch op peil te houden.” Serge benadrukt dat het belang van culinaire zorg niet mag worden onderschat: “Voor onze patiënten is de maaltijd een heel belangrijk onderdeel van het welzijn. Het is vaak het hoogtepunt van de dag, het kan het verschil maken wanneer je een ingewikkelde periode in je leven doormaakt. Voeding is bij ons geen facilitair product maar onderdeel van de zorg. Er gaat niets boven een goed bereide en smakelijk gepresenteerde maaltijd.”

    

   Uitbesteding maaltijdvoorziening

   In het verleden werkten de locaties van de Parnassia Groep met grote centrale keukens. Op Duin en Bosch was dat zelfs vijf jaar geleden nog het geval. In de loop van de tijd hebben de locaties elk op hun eigen moment de overstap gemaakt naar externe leveranciers, vertelt Serge: “We hebben ook een tijdje geëxperimenteerd met een eigen productiekeuken in Den Haag, voor alle locaties. Maar de opzet was te kleinschalig om het vereiste aantal maaltijden te realiseren. Bovendien zijn we tot het inzicht gekomen dat we zelf te weinig verstand hebben van het bereiden van maaltijden. Daarom hebben we besloten onze productiekeuken te verkopen en op zoek te gaan naar één leverancier met alle kennis van zaken.” Voor die zoektocht werd een uitgebreid inkoopteam geformeerd. Ook de cliëntenraden werden erbij betrokken. “Dat moest ook wel, want het gaat hier om een heel belangrijk contract met een enorme impact op de organisatie. We hebben in totaal 2300 bedden, dus als de voeding niet goed is, hebben wij meteen een groot probleem. Uiteindelijk bleek Huuskes de partij die bood wat we zochten.”

   Een nieuwe manier van bestellen

   Min of meer parallel aan het centrale keuzeproces zijn locaties van Parnassia Groep ook zelf op zoek geweest naar leveranciers op het gebied van voeding. Een onbedoeld effect van de zelforganisatie, aldus Serge: “Zo kregen we te maken met een groot aantal leveranciers en een complexe factuurstroom. Dat komt ook doordat onze afdelingen heel divers zijn, van mensen die zelfstandig wonen tot mensen met zware psychiatrische problemen. Er is een sterke behoefte aan maatwerk. Om daarin te voorzien zijn we eerder dit jaar begonnen met de introductie van de app Eten & Zo van Huuskes. Daarmee kunnen de afdelingen alles bestellen wat ze willen, tot en met DKW [droge kruidenierswaren; red.], bij één leverancier. Deze manier van bestellen sluit ook goed aan bij een andere digitale tool waarmee de zelforganiserende teams werken: een dashboard waarmee ze kunnen volgen hoe het staat met de parameters ten aanzien van hun taakstelling, zoals wachtlijsten, ziekteverzuim, arbeidstevredenheid en patiënttevredenheid. Door de zelforganisatie zijn de teams nu trouwens ook verantwoordelijk voor hun eigen budget. Dat waren ze niet gewend, maar dankzij de app hebben ze per dag inzicht in hun bestedingen en kunnen ze daar zelf ook in sturen.”

   “Door de zelforganisatie ligt de focus op sommige afdelingen even wat minder op de culinaire zorg. Ik ben er om de teams te helpen dat aspect van onze zorg toch op peil te houden.”

   Minder waste, minder transportbewegingen

   Serge verwacht dat de nieuwe manier van werken nog meer voordelen gaat opleveren, onder meer op het gebied van duurzaamheid: “Er worden bij ons nog teveel maaltijden weggegooid. Maar met de nieuwe bestelwijze hoeven we niet meer in bulk te bestellen. Het kan nu gewoon per persoon. Dat betekent minder waste. Bovendien krijgen we veel minder transportbewegingen, ook op onze instellingsterreinen. Er hoeft nog maar één vrachtwagen te komen, die alles levert. En dat kan nog verder gaan dan het huidige aanbod. Zo kan ik me voorstellen dat Huuskes in de toekomst ook onze disposables gaat leveren. Daar hebben we nu nog een aparte leverancier voor. Zulke wensen spelen we regelmatig door aan Huuskes.
   De afgelopen tijd hebben we ook gepraat over de mogelijkheden voor een spaarprogramma dat net zo aantrekkelijk is als bijvoorbeeld de acties van ah.nl. Sinds de jongste update van de app Eten & Zo is er inderdaad zo’n spaarprogramma waaraan wij kunnen deelnemen. Dat geeft aan dat Huuskes graag en goed meedenkt over dit soort zaken.”

   Nieuwsarchief