Home Nieuws Voedingsconcept MST en Huuskes één van de beste voedingsconcepten in Nederland

   Voedingsconcept MST en Huuskes één van de beste voedingsconcepten in Nederland

   13 juni 2016

   Een landelijke inventarisatie toont aan dat het voedingsconcept van Medisch Spectrum Twente (MST) en Huuskes één van de meest optimale voedingsconcepten van Nederland is. Het onderzoek is uitgevoerd door Stuurgroep Ondervoeding in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

   In het onderzoek is geïnventariseerd hoe Nederlandse ziekenhuizen de verzorging van de maaltijd hebben ingericht en wat hierbij de meest optimale situatie is. In totaal deed 96% van de Nederlandse ziekenhuizen mee aan het onderzoek. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar het aantal eetmomenten, de gebruiksvriendelijkheid van het bestelsysteem, het aantal menuopties, de aandacht voor ondervoeding en de voedingswaarde van het verstrekte eten. De daadwerkelijke kwaliteit van de voeding zelf is niet onderzocht. Het voedingsconcept van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kwam het meest overeen met de ideale situatie, gevolgd door Medisch Spectrum Twente in Enschede en het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel.

   Dr. Barbara van der Meij, onderzoeker  die betrokken is bij dit onderzoek vertelt: ‘Bij de uitvoering van dit onderzoek hebben we veel verschillen gezien in de manier waarop eten en drinken in ziekenhuizen wordt aangeboden. Zo is er veel verschil in het aantal eetmomenten en de manier waarop besteld kan worden. MST biedt voor het bestellen bijvoorbeeld een gebruiksvriendelijke app. Dit soort apps maken het bestellen van eten en drinken in ziekenhuizen eenvoudiger en aantrekkelijker. Tevens dragen ze bij aan de mate waarin de maaltijdverstrekking door diëtisten gecontroleerd kan worden. Dit zijn mooie praktijkvoorbeelden voor andere ziekenhuizen.’

   Eigen regie en meer variatie
   In het nieuwe voedingsconcept van MST en Huuskes, dat sinds januari 2016 wordt ingezet, staat de wens van de patiënt centraal. De patiënt kiest zelf met behulp van een tablet wat hij die dag eet. Dit kan bijvoorbeeld één van de dagmenu’s zijn, maar het is ook mogelijk om zelf een maaltijd samen te stellen aan de hand van losse maaltijdcomponenten. Zodoende kan de patiënt elke dag zelf zijn menu samenstellen en eten waar hij op dat moment zin in heeft. Ook kan de patiënt bepalen waar hij eet en wanneer hij eet. Het concept wordt enorm goed door patiënten ontvangen en draagt tevens bij aan een vermindering van voedselverspilling.

   Michiel Klatte, bedrijfskundig manager bij MST vertelt: ‘Het uitgangspunt van ons nieuwe voedingsconcept is de vraag hoe we zoveel mogelijk regie bij de patiënt kunnen houden;  het verblijf in het ziekenhuis is kort en de uitdaging is de patiënt zo min mogelijk te hospitaliseren. Maaltijden, tussendoortjes en koffie of thee bestellen via de speciale app op de Ipad is helemaal van deze tijd. Patiënten die daarbij hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de roomservicemedewerker.  Omdat de bereiding van de maaltijden plaatsvindt in decentrale afdelingskeukens is de tijd tussen bestellen en consumptie erg kort; hierdoor kan de maaltijdkeuze van de patiënt nog beter worden afgestemd op zijn of haar behoefte van dat moment’.

   CuliCart
   Voor het nieuwe voedingsconcept bij MST wordt CuliCart ingezet, het maaltijdbestelsysteem dat via Huuskes wordt afgenomen. Dit had als groot voordeel voor MST dat direct gestart kon worden met een volledig ingevuld systeem. In het systeem staan ook alle diëten. Voordeel hiervan is dat patiënten met een bepaald dieet ook alleen maaltijden en producten op zijn of haar tablet te zien krijgen die zij ook daadwerkelijk mogen nuttigen.

   De rol van de maaltijdleverancier
   Marcel Hofmeijer, business manager Innovatie en Operatie bij Huuskes vertelt: ‘Er staat veel druk op ziekenhuizen om de maaltijdvoorziening op een gastvrije, maar toch betaalbare manier in te richten. Dit betekent in veel gevallen dat met minder mensen en middelen meer resultaat behaald moet worden. Dit vraagt om slimmere concepten en meer efficiëntie, met als belangrijkste uitgangspunt dat de patiënt centraal staat. We zien dan ook een duidelijke verschuiving in onze rol bij ziekenhuizen. Waar we vroeger alleen producten leverden, ondersteunen we nu ook met advies bij de ontwikkeling en inrichting van nieuwe voedingsconcepten. Zo denken we mee in het ontwerp van een afdelingskeuken of geven we advies over het optimaal inregelen van logistieke processen. Tevens verzorgen we in veel gevallen een groot deel van de implementatie. Denk hierbij aan het trainen van medewerkers of het compleet inrichten van maaltijdbestelsystemen voor patiënten  zoals CuliCart. We ondersteunen klanten daar waar nodig.’

   Download hier “Voedingsconcepten in de Nederlandse ziekenhuizen – een inventarisatie door de Stuurgroep Ondervoeding”

   Voor meer informatie over dit bericht, of voor het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Huuskes.

    

   Nieuwsarchief